Dr n. med. Daniel Majszyk

Biografia

Wykształcenie
Akademia Medyczna w Warszawie, I Wydział Lekarski Wydział Lekarski ,2001-2007r.
Specjalizacja z otorynolaryngologii, 2016r.
Stopień doktora nauk medycznych „Ocena skuteczności leczenia chirurgicznego zaawansowanych postaci raka krtani i krtaniowej części gardła z rekonstrukcją  drogi pokarmowej autoprzeszczepem fragmentu jelita ”,2018r.
Przebieg pracy zawodowej
Staż podyplomowy w  SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim, 2007-2008r.
Praca na stanowisku rezydenta w Klinice Otorynolaryngologii WUM, 2009-2016
Praca na stanowisku starszego asystenta w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM od 2016r.

Osiągnięcia

Autor lub współautor 15 publikacji w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych
Redaktor polskiego wydania książki: „Otorynolaryngologia. Chirurgia głowy i szyi”
Autor lub współautor  30 doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych
Współorganizator kursów, konferencji, zjazdów krajowych i międzynarodowych
Uczestnik wielu kursów i konferencji szkoleniowych krajowych i zagranicznych

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Sekretarz Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów- Chirurgów Głowy i Szyi od 2020r.

Skip to content