Dr n. med. Jacek Sokołowski

Biografia

Wykształcenie
 Warszawska Akademia Medyczna I Wydział Lekarski ,1998-2004
Specjalizacji z otolaryngologii, 2011
Stopień doktora nauk medycznych „Badanie eksperymentalne i kliniczne przewodności akustycznej w operacjach tympanoplastycznych”, 2012

Przebieg pracy zawodowej
Staż podyplomowy- Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny, Warszawa), 2005
Adiunkt (2012- ) w Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM

Pełnione funkcje
Kierownik jednego specjalizanta w dziedzinie Otolaryngologii

Osiągnięcia

Osiągnięcia naukowe, dydaktyczne
Autor lub współautor 15 publikacji w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych
Autor lub współautor  20 doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych
Współorganizator kursów, konferencji, zjazdów krajowych i międzynarodowych

Promotor pomocniczy pracy doktorskiej, promotor prac  licencjackich i magisterskich

Projekty badawczo-naukowe

Kierownik 1 projektu naukowego NCN, wykonawca w 4 projektach NCN

Skip to content