Dr n. med. Katarzyna Pierchała

Biografia

Dyplom Lekarza
Wydział Lekarski, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, 1986 rok.

W latach 1986 – 1989
Szpital Czerniakowski ul Stępińska 19/25 w Warszawie (staż podyplomowy + rozpoczęcie specjalizacji z Chorób Wewnętrznych)
W latach 1989 – 1991
młodszy asystent w Klinice Otolaryngologii II Wydziału Lekarskiego w Warszawie
Grudzień 1991
I-szy stopień specjalizacji z Otolaryngologii
Grudzień 1991 – wrzesień 1992
ZOZ Warszawa ul. Leszno 17
Specjalistyczna Przychodnia Otolaryngologiczna
Wrzesień 1992 do dziś
Klinika Otolaryngologii I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (później Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)

Tytuł Doktora nauk medycznych uzyskała 28.01.1998 na podstawie pracy pt. „Analiza przyczyn zawrotów głowy i zaburzeń równowagi na materiale Pracowni Elektronystagmografii Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie z lat 1970-1994”. Promotor pracy: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Janczewski
Praca nagrodzona Nagrodą im. Prof. Jana Miodońskiego, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi (1998) i Nagrodą Dziekana I Wydziału Lekarskiego

II-gi stopień Specjalizacji 2000 rok
Staże zagraniczne
1998-2000 dwukrotne staże w laboratorium Otoneurologicznym Kliniki Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bazylei

Osiągnięcia

Autor i współautor 28 prac oryginalnych (łączny IF 8,723), 19 prac poglądowych, 27 monografii i rozdziałów w podręcznikach
Czynny udział w 67 Zjazdach i Konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Członek Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi od 1992
Członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego

Skip to content