Dr n. med. Klaudyna Zwierzyńska

Biografia

Dyplom lekarza
 I Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w Warszawie, 2011 rok.
Staż podyplomowy
Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym, ul. Banacha 1a, Warszawa, 2011-2012
Specjalizacja
W 2019 roku specjalizacji z otorynolaryngologii.
Zatrudnienie
Szkolenie specjalizacyjne z Otolaryngologii w ramach rezydentury w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym, ul. Banacha 1a, Warszawa, 2012-2018
Studia Doktoranckie I Wydziału Lekarskiego, 2018 – 2022
Od 2018 roku zatrudniona na stanowisku młodszego asystenta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii WUM
Od 2019 roku zatrudniona na starszego asystenta w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM
Stopień doktora nauk medycznych uzyskany w 2021 roku na podstawie pracy doktorskiej pt. „Zastosowanie szyjnych i ocznych miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych u pacjentów z guzem nerwu VIII” pisanej pod kierunkiem dr hab. n. med. Magdaleny Lachowskiej.
Uczestnictwo
Stypendium Erasmus na Uniwersytecie im. Justus Liebig w Giessen, Niemcy, 2009-2010

Osiągnięcia

Autor lub współautor kilkudziesięciu prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. 

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Członkostwo
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi od 1998 roku.

Skip to content