Dr n. med. Lidia Mikołajewska

Dyplom lekarza

studia medyczne odbyła w latach 1986.-1992 na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.

Staż podyplomowy

Staż podyplomowy odbył w latach 1992-1993 w Szpitalu Praskim.
W latach 1993-1994 pracował jako asystent w Cochlear Center i następnie 1994-1995 w Klinice Otolaryngologii w Szpitalu Czerniakowskim
Od 2001r w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie jako asystent.
Pierwszy stopień specjalizacji z otolaryngologii uzyskała w 1998, a drugi z audiologii w 2001. W 2013 roku uzyskała specjalizację z audiologii i foniatrii.
W 2007 roku obroniła pracę doktorską „Wpływ strategii kodowania mowy na wyniki percepcji słuchowej u pacjentów ze wszczepami ślimakowymi”
(promotor prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk)

Kursy i staże

”HiResolution TM Bionic Ear System Training, Nottingham 24-26.01.2006, “How to Approach Complex CI Cases” – 14-15.11. 2006 Mechelen,
‘’Mapping Out Patient Problems Advanced NRT and Troubleshooting Electrophysiology Masterclass II FM-systems and Accessories’’, 6-7.05.2008 , Mechelen
‘’MED-EL ‘s MAESTRO Software Training’’, 17-19.03.2014, Innsbruck ‘’Introductory Audiological Workshop’’, 5-7.12.2017, Zurich

Projekty naukowe

Międzynarodowy projekt badawczy: “MP 30000 Optimization trial. An evaluation in e stablished implant user” European Multicentre Study 2007-2008

Publikacje i doniesienia zjazdowe

Jest autorem lub współautorem 12 prac opublikowanych, 5 rozdziałów w podręcznika podręczniku Otorynolaryngologia Kliniczna , ponad 10 doniesień zjazdowych.
Członkostwo : Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Wyróżnienia : Egzamin II stopnia z audiologii , wyróżnienie za pracę doktorską

Skip to content