Dr n. med. Magdalena Arcimowicz

Biografia

Wykształcenie
1993: dyplom lekarza uzyskany na Akademii Medycznej w Warszawie,
1994 – 1998: stypendium doktoranckie w Katedrze i Klinice Otolaryngologii AM w Warszawie.
1998: I stopień specjalizacji z otolaryngologii
2003 r.: II stopień specjalizacji z otolaryngologii
2009: specjalizacja (szczegółowa) z alergologii
2000: stopień doktora nauk medycznych.: „Przewlekły proces zapalny jako przyczyna rozwoju polipów nosa”

Przebieg pracy zawodowej
1987-1993: studia medyczne na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie,
1993 –1994: staż podyplomowy w CSK MSWiA oraz CZD w Warszawie
1994 –1998: stypendium doktoranckie w Katedrze i Klinice Otolaryngologii AM w Warszawie.
1998 –2001: staż specjalizacyjny do II-go stopnia z otolaryngologii w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie.
1.10.2001 – do aktualnie: asystent, a od marca 2004 adiunkt w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Od 1994 roku pracownik Kliniki Otolaryngologii SP CSK w Warszawie, ul. Banacha 1a, aktualnie – starszy asystent UCK WUM
Od 1995 r. praca w Poradni Alergologicznej Kliniki Otolaryngologii A.M. w Warszawie, a następnie od 2001 r. do aktualnie – w Zakładzie Alergologii  i Immunologii Klinicznej UCK WUM

Osiągnięcia

Autor lub współautor 84 publikacji (w tym 19 anglojęzycznych), w tym kilkunastu rozdziałów w książkach.
Wykładowca na konferencjach, kursach i posiedzeniach naukowych w kraju (wygłoszenie około 180 wykładów).
Autor lub współautor 49 doniesień na 41 zjazdach, konferencjach zagranicznych
Autor lub współautor 110 doniesień.wykładów na 105 zjazdach, konferencjach i kursach krajowych, w tym 36 o charakterze międzynarodowym.

Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Akademii Medycznej za osiągnięcia naukowe w 1998 roku.
Nagroda im. Profesora Jana Miodońskiego, przyznana przez ZG PTOChGiS,, 2002 r., za pracę doktorską – „Przewlekły proces zapalny jako przyczyna rozwoju polipów nosa”.
Nagroda Zespołowa Rektora A.M. w Warszawie dydaktyczna III stopnia za współautorstwo podręcznika „Otolaryngologia praktyczna” w 2005 roku.
Nagroda Zespołowa Dydaktyczna I Stopnia (wraz z prof. B. Samolińskim) Rektora WUM za opracowanie koncepcji i współredakcję Polskich Standardów Leczenia Nieżytów Nosa PoSLeNN w roku 2014.
Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2019

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Uczestnik grupy roboczej ds. standardów immunoterapii swoistej dla środowiska polskich alergologów w ramach Sekcji Immunoterapii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Sekretarz Sekcji Laryngologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (dwie kadencje: 2012-2018).

Skip to content