Dr n. med. Magdalena Kuźmińska

Biografia

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (studia w latach 2003-2009).
Staż podyplomowy:
odbyła w latach 2009 – 2010 w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie.
W latach 2011-2016 odbywała szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury w Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Od 2017 roku pracuje jako asystent w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W 2017 roku uzyskała specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii.
Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2020 roku na podstawie pracy doktorskiej pt. „Ocena przydatności elektrokochleografii transtympanalnej w diagnostyce ślimakowych uszkodzeń narządu słuchu” (promotor: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski, promotor pomocniczy: dr n. med. Katarzyna Pierchała).

Uczestniczyła w licznych kursach chirurgii endoskopowej zatok przynosowych w kraju i za granicą, m.in. 54th Graz Course of Rhinosurgery (2018),  10th Graz Course on Septo-Rhinoplasty: Basics (2018).

Osiągnięcia

Jest autorem lub współautorem 15 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, redaktorem naukowym podręcznika oraz współautorem 2 rozdziałów w podręcznikach.


Nagroda naukowa III stopnia JM Rektora WUM za współautorstwo pracy pt. „Asymmetry of the anterior skull base at the level of frontal ostium, a radioanatomical study” – rok 2015.
Nagroda naukowa III stopnia JM Rektora WUM za współautorstwo pracy pt. „Hidden unilateral aplasia of the frontal sinus, a radioanatomic study” – rok 2016.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Od 2011 roku członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Członek Stowarzyszenia Wspierania Laryngologii.

Skip to content