Dr n. med. Małgorzata Litwiniuk-Kosmala

Biografia

Dyplom lekarza
Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny 2012 rok.
Staż podyplomowy:
w latach 2012-2013 r. Szpital Praski w Warszawie
Lekarz – rezydent
w latach 2013-2020 Klinika Otorynolaryngologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Asystent
od 2020 roku Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Specjalista w trakcie specjalizacji z otolaryngologii

Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2017 roku na podstawie pracy doktorskiej pt. „Analiza zawartości wybranych czynników regulujących angiogenezę i ich potencjalny wpływ na właściwości biologiczne ludzkiej błony owodniowej.”

Uczestnictwo w licznych kursach chirurgii nosa zewnętrznego, zatok przynosowych oraz  ucha środkowego w kraju i za granicą, m.in. „4th Aesthetic and Functional Septorhinoplasty Dissection Course” w 2019 roku organizowany przez Institut Portmann w Bordeaux.

Osiągnięcia

Autor lub współautor 18 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (w tym 10 jako pierwszy autor).

Nagroda Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe w 2009 roku.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi od 2015 roku.

Skip to content