Dr n. med. Maria Makuszewska

Biografia

Dyplom lekarza
Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2009 rok.
Staż podyplomowy
w latach 2009 – 2010 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku.
Lekarz – rezydent
w latach 2010-2015 Oddział Otorynolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.
w latach 2015-2018 Klinika Otorynolaryngologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Asystent
od 2018 Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii 2019 rok.
Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2014 roku na podstawie pracy doktorskiej pt. „Czynniki wzrostu w procesie gojenia perforacji błony bębenkowej”

Uczestnictwo w licznych kursach chirurgii endoskopowej zatok przynosowych oraz mikrochirurgii ucha środkowego w kraju i za granicą, m.in. „Middle Ear Surgery Course” w 2019 roku organizowany przez Gruppo Otologico w Piacenza.

Osiągnięcia

Autor lub współautor 10 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (w tym 7 pierwszy autor).
Autor 9 doniesień zjazdowych.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za osiągnięcia naukowe w 2012 roku.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi od 2011 roku.
Członek Zarządu Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi na kadencję 2020-2022.
Członek Stowarzyszenia Wspierania Laryngologii od 2016 roku.

Skip to content