Lek. Elżbieta Szczepanek

Rezydent w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Dyplom lekarza

Studia medyczne odbyła w latach 2006-2012 na I Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Staż podyplomowy

w latach 2012-2013 w SPCSK Banacha w Warszawie

Lekarz – rezydent

Od 2013r. pracuje jako lekarz rezydent (w trakcie specjalizacji z Otorynolaryngologii) w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
W 2019r. obroniła pracę doktorską pt. „Rola mikroRNA w patogenezie i prognostyce raka krtani” (promotor: Prof. dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz).

Kursy i szkolenia

11.2017: XVIII Kurs Mikrochirurgii Ucha Środkowego. Operacje poprawiające słuch. Podstawowe i wybrane zaawansowane techniki otochirurgiczne (Warszawa).
09-10.02.2017: „1st European Hearing Restoration Course”, University of Perugia, Medtronic, Perugia, Włochy.
17-18.11.2016: XVII Kurs Mikrochirurgii Ucha Środkowego, Katedra i Klinika
Otolaryngologii WUM, Warszawa.
14-15.11.2013: II Kurs „Choroby Gruczołów Ślinowych”, Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM, Warszawa.

Staże zagraniczne

2007 General Surgical Ward Specialising in Breast and Endocrine Surgery, Royal Victoria Infirmary, The Newcastle upon Tyne Hospitals, Wielka Brytania.
2010 – 2011 Facolta’ di Medicina e Chirurgia, Universita’ degli Studi di Siena, Włochy.
2016 Dipartimento di Otorinolaringoiatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Siena, Włochy.

Publikacje i doniesienia zjazdowe

Jest autorem lub współautorem 4 prac opublikowanych, w tym 2 w czasopismach zagranicznych, 2 rozdziałów w podręcznikach, 1 monografii, 5 doniesień zjazdowych.
Członkostwo w polskich i zagranicznych Towarzystwach Naukowych:
od 2013 r. – członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.

Skip to content