Dr n. med. Robert Bartoszewicz

Biografia

Wykształcenie
Szkoła podstawowa w Duksztach. Szkoła średnia nr 19 w Wilnie.
Dyplom lekarza
 II Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w Warszawie, 1995 rok.
Staż podyplomowy
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie w latach 1995-1996.
Specjalizacja
W 1999 roku pierwszy stopień specjalizacji z otolaryngologii.
W 2003 roku drugi stopień specjalizacji z otolaryngologii.
Zatrudnienie
Od 2004 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie, od 2005 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta.
Stopień doktora nauk medycznych uzyskany w 2003 roku na podstawie pracy doktorskiej pt. „Droga do rozpoznania guza nerwu przedsionkowo-ślimakowego” pisanej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Kazimierza Niemczyka.
Uczestnictwo w kursach mikrochirurgii ucha środkowego w kraju i za granicą, m.in. „Bienale disekcie spankovej kosti a chirurgie stredneho ucha” pod kierownictwem Profesora Juraja Kovala, Koszice, Słowacja.

Osiągnięcia

Autor lub współautor kilkudziesięciu prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. 

Odznaczenia Srebrny Krzyż Zasługi w roku 2003.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Członkostwo
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi od 1998 roku.
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy od 2008 roku.

Skip to content