dr n. med. Tomasz Wojciechowski

Rezydent w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Dyplom lekarza

studia na kierunku lekarskim odbył w latach 2010 – 2016 na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Staż podyplomowy

Staż podyplomowy odbył od 10.2016 do 10.2017 w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.
Od 10.2016 roku pracuje jako asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury WUM

Lekarz – rezydent

Od 01.2018 w Katedrze i Klinice Otolaryngologii WUM (obecnie Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM) na stanowisku lekarza rezydenta

Publikacje i doniesienia zjazdowe (zbiorczo)

Jest autorem lub współautorem 7 prac opublikowanych, w tym 3 prac oryginalnych

Członkostwo w polskich i zagranicznych Towarzystwach Naukowych

Od 2016 roku członek Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, od 2018 roku członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, od 2019 członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki.

Skip to content