dr n. o zdr. Monika Prus – Ostaszewska


Pracownia Implantów Słuchowych

Życiorys

W Klinice Otorynolaryngologii pracuję od 2012 roku, wykonując i opisując między innymi: badania rynometrii akustycznej, rynomanometrii, polisomnografii, subiektywne i obiektywne badania narządu słuchu.
Od 2018 roku prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów WUM na kierunku „Audiofonologia z Protetyką Słuchu”.
Jestem współautorem kilku artykułów naukowych publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.
Biorę czynny udział w pracach naukowo – badawczych prowadzonych w Klinice ORL.
Aktywnie uczestniczę w bieżącej działalności Stowarzyszenia Wspierania Laryngologii przy wypełnianiu założeń statutowych oraz organizacji kursów i konferencji naukowych.
Ukończyłam:
Studia licencjackie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalność Audiofonologia,
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie na kierunku Protetyk słuchu,
Studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo – socjalna,
Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi, na kierunku Przygotowanie pedagogiczne,
Uzyskałam stopień naukowy Doktora Nauk o Zdrowiu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, specjalność otolaryngologia,
Kurs w zakresie Polisomnografii Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
Uczestniczyłam w licznych konferencjach naukowych w zakresie Audiologii i Otolaryngologii.

Skip to content