Lek. Agata Szleper

Rezydent w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Dyplom lekarza

I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2016 rok.

Staż podyplomowy

w latach 2016 – 2017 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Lekarz – rezydent

w latach 2018-2019, IFPS w Kajetanach.
od 2019 Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi od 2020 roku.

Skip to content