dr n. med. Agnieszka Jasińska-Nowacka


Dyplom lekarza

Dyplom lekarza – 2017r. – I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny (Dyplom z wyróżnieniem)

Staż podyplomowy i szkolenia specjalistyczne


w latach 2017 – 2018 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Osiągnięcia

– 2022r. – Nagroda Naukowa im. Jana Miodońskiego za najlepszą pracę naukową z zakresu otolaryngologii za prace stanowiące cykl rozprawy doktorskiej
– 2021r. – stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt: „Korelacja badań audiologicznych, otoneurologicznych oraz obrazu klinicznego z zaawansowaniem wodniaka endolimfatycznego w badaniu rezonansu magnetycznego u pacjentów z chorobą Ménière’a” (Promotor: Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk)
– 2018-2021r. – Studia doktoranckie w ramach Uczelnianego Studium Doktoranckiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
– Autor lub współautor 16 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.
– Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi od 2020 r.

Skip to content