Lek. Agnieszka Jasińska

Rezydent w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Dyplom lekarza

2017 r. – I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Kliniczny (dyplom z wyróżnieniem)

Staż podyplomowy


w latach 2017 – 2018 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Lekarz – rezydent

od 12.2018r. – Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Uczestnik Studiów Doktoranckich


od 2018 r. – Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Autor lub współautor 7 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.
Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi od 2020 r.

Skip to content