Lek. Jakub Pachla

Rezydent w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Dyplom lekarza

II Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 2015 rok.

Staż podyplomowy

w latach 2015 – 2016, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie.

Lekarz – rezydent

w latach 2018-2019, IFPS w Kajetanach.
od 2019 Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Praktyki studenckie w Ośrodku Badań Klinicznych KO-MED w Staszowie w ramach studenckich zajęć fakultatywnych „Współczesne aspekty badań klinicznych”.
Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi od 2019 roku.

Skip to content