Lek. Katarzyna Jędra

Rezydent w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Wykształcenie

2003-2006 XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie
2006 – 2012 Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Kierunek: Lekarski
2014 Początek specjalizacji w dziedzinie Audiologii i foniatrii

Przebieg pracy zawodowej

2012-2014 Szpital Kolejowy im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie
Stanowisko: lekarz stażysta
Od 2014 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Klinika Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Stanowisko: lekarz rezydent, studia specjalizacyjne audiologia i foniatria
Od 2015 Warszawski Uniwersytet Medyczny
Stanowisko: Asystent

Osiągnięcia naukowe, dydaktyczne

Autor lub współautor publikacji w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych
Autor lub współautor kilkunastu doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych
Promotor prac licencjackich
Laureat Nagrody Dydaktycznej Indywidualnej Rektora warszawskiego Uniwersytetu medycznego
Laureat Nagrody Dydaktycznej Zespołowej Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Koła naukowego Logopedii Ogólnej i Klinicznej w latach 2016-2018

Skip to content