Lek. Maria Molga-Magusiak

Rezydent w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Dyplom lekarza

I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2017 rok

Staż podyplomowy

w latach 2017 – 2018 Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Lekarz – rezydent

Od 2019 – Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uczestnictwo w licznych kursach i zjazdach krajowych i międzynarodowych.
Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi.

Skip to content