Lek. Michał Leszczyński

Rezydent w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Dyplom lekarza

Studia medyczne odbył w latach 2010-2016 na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Staż podyplomowy

Staż podyplomowy odbył w latach 2016-2017 w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku.

Lekarz – rezydent

Od 2019 w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie.
Rozpoczął specjalizację z dziedziny otorynolaryngologii w roku 2018.
Kursy i staże (najważniejsze): staż z otorynolaryngologii dziecięcej w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza; staż z chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń; VII kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok Przynosowych w Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM

Skip to content