Lek. Michał Żurek

Rezydent w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Dyplom lekarza

I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2020 rok

Staż podyplomowy

Staż podyplomowy: w latach 2020-2021 w Szpitalu Bielańskim ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

Lekarz – rezydent

Lekarz-rezydent: Od 2022r. rezydent w Klinice Otorynolaryngologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Doktorant w Szkole Doktorskiej WUM od 2020 roku, praca doktorska w dziedzinie zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce laryngologicznej.

Publikacje i osiągnięcia

Autor lub współautor 12 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Kierownik 3 mini-grantów, mikro-grantu oraz grantu młodego badacza. Laureat konkursu “Najlepsi z najlepszych 4.0!”. Swoje osiągnięcia prezentował na ponad 20 konferencjach krajowych i zagranicznych, laureat wielu nagród w konkursach prac.

Skip to content