Lek. Natalia Chmura

Rezydent w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Dyplom lekarza

I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2018 rok.

Staż podyplomowy


w latach 2018 – 2019 Szpital Praski, pw. Przemienienia Pańskiego, Warszawa, al. Solidarności 67.

Wykonawca projektu


2018-2021 – “Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie” – Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Lekarz – rezydent

w latach 2020 – obecnie Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Nagroda zespołowa


Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Instytut Przyszłości za realizację projektu pt. „Digital brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie”.
Autor lub współautor 2 prac opublikowanych w czasopismach krajowym i zagranicznym

Skip to content