Lek. Patrycja Torchalla

Rezydent w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Dyplom lekarza

I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2018 rok.

Staż podyplomowy

w latach 2018 – 2019 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Lekarz – rezydent

Od 2020 roku Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi od 2020 roku.

Skip to content