Lek. Paulina Kołodziejczyk

Rezydent w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Dyplom lekarza

I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2015 rok.

Staż podyplomowy


w latach 2015-2016 w SPCSK Banacha 1a w Warszawie.

Lekarz – rezydent

2016 do dziś Klinika Otorynolaryngologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Studia Doktoranckie od 2018 roku I WL WUM, praca doktorska w dziedzinie rynologii i radioanatomii zatoki czołowej
Uczestnictwo w licznych kursach chirurgii endoskopowej zatok przynosowych oraz mikrochirurgii ucha środkowego w kraju i za granicą, m.in. Advanced Surgical Training Course Piacenza 2017 rok – kurs dotyczący chirurgii implantów ślimakowych organizowany przez Gruppo Otologico.
Autor lub współautor 7 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (w tym 2 pierwszy autor).
Autor 3 doniesień zjazdowych.
Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi od 2017 roku.

Skip to content