Lek. Przemysław Krawczyk

Rezydent w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Dyplom lekarza

studia medyczne odbył w latach 2010-2016 na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W trakcie studiów uczestniczył w rocznej wymianie zagranicznej na Université Claude Bernard w Lyonie (Francja).

Staż podyplomowy

Staż podyplomowy odbył w latach 2016-2017 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu.

Lekarz – rezydent

Od 2017 r. w Katedrze i Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi odbywa studia doktoranckie, a od 2018 r. szkolenie specjalizacyjne z zakresu otorynolaryngologii.
Odbył liczne kursy z zakresu mikrochirurgii oraz ultrasonografii rejonu głowy i szyi. Jest autorem lub współautorem 12 prac opublikowanych, w tym 2 w czasopismach zagranicznych, oraz licznych doniesień zjazdowych.
Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi.

Skip to content