Lek. Wojciech Kimak

Rezydent w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Dyplom lekarza

2015 rok – Wydział Lekarski Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

Staż podyplomowy


w latach 2015 – 2016 Szpitale Tczewskie SA.

Lekarz – rezydent

w latach 2018-2020 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach
od 2020 roku – Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uczestnictwo w licznych kursach krajowych z zakresu Otorynolaryngochirugii, Audiologii, Audio- fonologii
Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi od 2020 roku Członek Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych od 2019 roku

Skip to content