mgr Agnieszka Pastuszka


pedagog specjalny, surdologopeda

Biografia

Studia odbyła w latach 1999 – 2004 Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – kierunek: pedagogika terapeutyczna
2005-2007 Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – kierunek: Logopedia i pragmatyka komunikacyjna

W latach 2000 – do chwili obecnej –  SURDOLOGOPEDA, starszy asystent w Klinice Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi,
prowadzący ćwiczenia i wykłady, promotor i recenzent kilkuset prac licencjackich WUM, członek/ przewodniczący komisji rekrutacyjnej na kierunek Logopedia Ogólna i Kliniczna WUM

Kursy i staże

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania. Warsztaty – Centrum Metody Krakowskiej Kraków 27.04.2018
Trzystopniowe szkolenie z zakresu Terapii Ręki Warszawa 12-13-14.05.2018

Publikacje i doniesienia zjazdowe

Jest autorem lub współautorem 4 prac opublikowanych i 1 rozdziału w podręczniku
od października 2020 koordynator kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i członek Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej Wydziału Medycznego WUM

Skip to content