mgr Irena Kiliańskastarszy asystent logopeda

Biografia


W 1985 r. ukończyłam studia na Wydziale Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego.  
W 1989 r. ukończyłam Pomagisterskie Studium Logopedyczne przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.                                                                 
W latach 1995/1996 pogłębiałam wiedzę z dziedziny afazji na Podyplomowym Studium Afazjologii w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach.

W 1989 r. zostałam zatrudniona w Poradni Logopedycznej, obecnie UCK WUM, gdzie pracuje dotychczas.
W latach 1996-2005 pracowałam dodatkowo w Społecznej Integracyjnej Szkole Podstawowej w Milanówku, gdzie m.in. zdobywałam doświadczenia  w rehabilitacji logopedycznej dzieci z Zespołem Downa.
W latach 1997 – 2009 pracowałam w Ośrodku dla Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym XVII Oddział STOCER w Warszawie przy ul. Ożarowskiej. Tam też poznałam nowatorską metodę rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, oraz innymi dysfunkcjami ruchu autorstwa węgierskiego lekarza neurologa Andreasa Peto, tzw. metodę Peto.

Swoje wieloletnie doświadczenia w rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami głosu, słuchu i mowy przekazuje młodszym pokoleniom przyszłych logopedów.

Profil zawodowy

Swoje wieloletnie doświadczenia w rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami głosu, słuchu i mowy przekazuje młodszym pokoleniom przyszłych logopedów.

Kursy i konferencje

Swój warsztat logopedyczny doskonaliłam również na konferencjach i szkoleniach specjalistycznych.
Uczestniczyłam m.in. w szkoleniach o tematyce: ,, Terapia jąkania”, ,, Rehabilitacja Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym”, ,, Stymulowanie Opóźnionego Rozwoju Mowy Dziecka”, ,, Odruchy pierwotne a rozwój dziecka”, ,, Alternatywne Metody Komunikacji Pozawerbalnej”, ,, Rehabilitacja dzieci z wadami słuchu”, ,, Rehabilitacja pacjentów po laryngektomii z wykorzystaniem protezy Provox”, ,, Diagnoza i terapia zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania u niemowląt i małych dzieci”, ,, Higiena i emisja głosu”.

Osiągnięcia

Od 2005 do 2010r. prowadziłam zajęcia na Wydziale Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warszawskiego z ,, Fonacji pozakrtaniowej ”, a w następnych latach również z ,, Medycznej i Logopedycznej Terapii Dysfagii”.
Obecnie na Wydziale Medycznym WUM na kierunku LOiK prowadzę zajęcia z ,, Rehabilitacji głosu po laryngektomii”, ,, Autokorekty wad wymowy”, ,,Logopedycznej terapii dysfagii”.

Skip to content