mgr Izabela Pobożny

audiofonolog

Dyplom ukończenia studiów:

2015 – magisterskie (stacjonarne), kierunek: Zdrowie Publiczne, specjalność: Zarządzanie w ochronie zdrowia; Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny.
2013 – licencjackie (stacjonarne), kierunek: Zdrowie Publiczne, specjalność: Audiofonologia; I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Studia podyplomowe

2019-2020 – kierunek: Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych; Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.

Praca zawodowa

2015-2020 – audiofonolog w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Od 2020 – młodszy asystent audiofonologii w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Studia doktoranckie

2016-2020 – uczestników studiów doktoranckich, I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Przewód doktorski otwarty 19.03.2019 roku na podstawie pracy: ,,Monitorowanie słuchu metodą bezpośredniego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych z nerwu ślimakowego podczas usuwania osłoniaka przedsionkowego.” (promotor: dr hab. n. med. Magdalena Lachowska, promotor pomocniczy: dr n. med. Robert Bartoszewicz) – w trakcie realizacji.

Kursy

2020 – „Writing in the Sciences”: kurs on-line prowadzony i autoryzowany przez Stanford University, USA, na platformie Coursera.

Publikacje i wystąpienia zjazdowe:

Autor 2 publikacji (prac oryginalnych) opublikowanych w czasopismach krajowych, łączna ilość punktów MNiSW: 47.
Autor i prelegent 12 doniesień zjazdowych ustnych oraz 7 doniesień zjazdowych plakatowych.

Inna działalność dydaktyczno-naukowa:

2019 i 2020 – Promotor 5 prac licencjackich studentek kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu.
Od 2015 – prowadzenie zajęć dydaktycznych w pracowniach naukowych Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dla kierunków Audiofonologia z protetyką słuchu oraz Logopedia ogólna i kliniczna.

Przynależność do organizacji naukowych:

Członek Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego (od 2018).
Członek Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi (od 2017).
Członek Stowarzyszenia Wspierania Laryngologii (od 2016).

Skip to content