prof. dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz

Profesor Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii,
Chirurgii Głowy i Szyi

Biografia


1971-1977 studia medyczne – I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie.
1977-1980 staż podyplomowy, młodszy asystent  w Oddziale Laryngologicznym ZOZ nr 1 w Warszawie, ul Stępińska 19
1980 – 1985 asystent na etacie szpitalnym w Klinice Otolaryngologicznej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
1985– 1987 starszy asystent w Klinice Otolaryngologii CSK AM w Warszawie
1987 – 1989 starszy asystent w Katedrze i Klinice Otolaryngologii AM w Warszawie
1989 – 2008 adiunkt w Katedrze i Klinice Otolaryngologii WUM
2008 – 2013 – profesor nadzwyczajny WUM w Katedrze i Klinice Otolaryngologii
2013 – 2020 – adiunkt w Katedrze i Klinice Otolaryngologii WUM
Od 2020 profesor w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi WUM
Pierwszy stopień specjalizacji z otolaryngologii w 1981, a drugi w 1984
1989 – tytuł doktora nauk medycznych nadany przez Radę I Wydziału Lekarskiego na podstawie rozprawy: „Przerzuty raka krtani do regionalnych węzłów chłonnych szyi /Analiza materiału Warszawskiej Kliniki Otolaryngologii z lat 1975-1984/ Promotor prof. dr hab. med. Grzegorz Janczewski 
2001 – Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy: „Kliniczne znaczenie endoskopii kontaktowej w diagnostyce i ocenie leczenia stanów przedrakowych i raków krtani”.
Opiekun: prof. dr hab. med. Grzegorz Janczewski

Kursy i staże (najważniejsze)
07–12.1991r – stypendium naukowe w Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu w Liverpool, Anglia  i 11 innych w Polsce, Francji, Niemczech i Holandii

Osiągnięcia


Panie Profesor jest autorem lub współautorem 246 prac opublikowanych, w tym  31 w  czasopismach zagranicznych,  54 rozdziałów w podręcznikach i monografiach, 246 doniesień zjazdowych.
Promotor 9 doktoratów, kierownik specjalizacji 22 lekarzy


Wielokrotne nagrody naukowe i dydaktyczne JM Rektora WUM
Jubileuszowy Medal im. Doktora Tytusa Chałubińskiego
Medal „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

Projekty Badawczo – Rozwojowe

Pani Profesor kierowała i brała udział w licznych projektach badawczych, z czego najważniejsze to:

Kierowanie projektami badawczymi:
1. Ocena zastosowania lasera C02 w leczeniu obustronnego porażenia fałdów głosowych zmodyfikowaną metodą subtotalnej arytenoidektomii w połączeniu z tylną chordektomią (3T11E02930) KBN – kierownik projektu badawczego. Projekt realizowany w latach 2006-2008
 
2. Zastosowanie nowoczesnej techniki śródoperacyjnego monitoringu nerwu twarzowego w chirurgii guzów ślinianek przyusznych (N N 518 332435) MNiSzW – kierownik projektu badawczego (grant promotorski) . Projekt realizowany w latach 2009-2010
 
3. Rola podparcia oddechowego w śpiewie operowym (1WF/3E155/11) NCN – kierownik projektu badawczego (grant promotorski). Projekt realizowany w latach 2011-2013
 
4. Projekt rozwojowy NCBiR pt: Opracowanie i wdrożenie diagnostyki i leczenia raka krtani w Polsce na podstawie badań wieloośrodkowych (NR13-0101-10/2010 ) – kierownik projektu badawczego. Projekt realizowany w latach 2010-2014
 
Wykonawstwo projektów badawczych:
5. Rola wirusów brodawczaków ludzkich /HPV/ w raku krtani i stanach przedrakowych (4P05B/08216) KBN – wykonawca. Projekt realizowany w latach 2000-2002
 
6. Porównanie rekonstrukcji drogi pokarmowej autoprzeszczepem jelita cienkiego i autoprzeszczepem krętniczo-kątniczym oraz możliwości wytwarzania mowy zastępczej u chorych po wycięciu gardła dolnego, części szyjnej przełyku i krtani (4P05C/03017) KBN – główny wykonawca. Projekt realizowany w latach 2002-2004

Członkostwo w towarzystwach naukowychCzłonek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi – od 1980r
Członek Zarządu Głównego PTORL 2012-2014
Przewodnicząca Sekcji Onkologicznej PTORL – 2009 – 2011
Przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego PTORL – od 2006r do 2010r (2 kadencje)
Skarbnik Oddziału Mazowieckiego PTORL – w latach 1984-1988 oraz 1992-1995
Członek Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi
Członek Stowarzyszenia „ Rynologia Polska”
Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Członek Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im Marii Skłodowskiej-Curie
2016 – 2021 – powołanie przez Ministra Zdrowia
12 Członkostwo w Komitetach Redakcyjnych
Otolaryngologia Polska – sekretarz redakcji – od 2008r
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny – członek Rady Naukowej
Magazyn Otorynolaryngologiczny – członek komitetu redakcyjnego – 2008r – 2012r

Skip to content