Pracownie Badań Narządu Słuchu
Kierownik : Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk


godziny przyjęć: 7.30 – 14.00

pokój 210, blok B, piętro II, telefon 22 599 12 46
pokój 207, blok B, piętro II, telefon 22 599 22 37, 22 599 22 38
pokój 208, blok B, piętro II, telefon 22 599 22 37, 22 599 22 38


W skład pracowni wchodzą pracownie: Badań Elektrofizjologicznych Słuchu,  Audiometrii Wolnego Pola,  Audiometrii Tonalnej

W pracowniach wykonuje się badania narządu słuchu:
obiektywne – audiometria impedancyjna, otoemisja akustyczna, słuchowe potencjały wywołane (w tym ABR)
subiektywne – audiometria tonalna, audiometria słowna, próby nadprogowe.