Pracownia Patofizjologii Głosu i Mowy Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
Grażyna Sawicka
Starsza Pielęgniarka


godziny przyjęć: 8.00 – 13.00

Badanie akustyczne głosu i mowy: pokój 203 A, blok B, piętro II

telefon 22 599 26 03


Videolaryngoskopia: pokój 203, blok B, piętro II

telefon 22 599 16 03W skład pracowni wchodzą pracownie:  Badań Akustycznych Głosu i Mowy i Videolaryngoskopii (VLS)

W Pracowni odbywa się diagnostyka chorób krtani i zaburzeń głosu. Wykonuje się videolaryngoskopię oraz videolaryngostroboskopię, dokumentuje oceny obiektywnej głosu i mowy przy pomocy systemów komputerowych.

Niezbędne dokumenty: skierowanie od lekarza laryngologa lub foniatry, lub dowód opłaty za badanie, dokument ubezpieczeniowy.