15 stycznia br. zespół Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi UCK WUM świętował setną rocznicę istnienia Kliniki. Obchody, w których wzięło udział wielu znamienitych gości i liczne grono lekarzy otolaryngologów z całej Polski, zorganizowano w formie webinarium.

Historia jednostki sięga 1 czerwca 1920 roku, kiedy to powstała Katedra Chorób Nosa, Gardła i Uszu, następnie zaś 15 stycznia 1921 r., w miejscu wydzielonym z kompleksu budynków Szpitala św. Ducha przy ul. Elektoralnej, rozpoczęła działalność Klinika.
W latach 1921-2002 funkcję kierownika Kliniki pełnili kolejno: prof. Feliks Antoni Erbrich (1921-1938), prof. Antoni Dobrzański (1939-1953), prof. Henryk Lewenfisz-Wojnarowski (195-1956), prof. Jan Szymański (1957-1969), prof. Zbigniew Bochenek (1969-1977), prof. Grzegorz Janczewski (1977-2002). Każdy z kierowników Kliniki wniósł niepodważalny wkład w rozwój naukowy i kliniczny, co spowodowało, że od wielu lat nasza jednostka znajduje się w ścisłej czołówce najlepszych ośrodków laryngologicznych w Polsce. Od 2003 roku kierownikiem Kliniki jest prof. Kazimierz Niemczyk, który kontynuuje dzieło swoich poprzedników i dynamicznie rozwija nowe kierunki badań i nowatorskie w skali kraju i Europy metody leczenia chirurgicznego.

Jubileusz rozpoczął się wykładem prof. Kazimierza Niemczyka na temat działalności Kliniki w ostatnich 20 latach. Prelegent omówił działalność zespołu oraz przedstawił najważniejsze osiągnięcia i aktualne kierunki rozwoju jednostki, która utrzymuje wysoką pozycję naukową, dydaktyczną i kliniczną w Polsce, i jest znanym ośrodkiem w Europie i na świecie.
Głos zabrali także zaproszeni goście, w tym JM Rektor WUM – prof. Zbigniew Gaciong, który gratulując zespołowi dotychczasowych dokonań, podkreślił istotny wkład Kliniki w dorobek Uczelni. Do gratulacji, w imieniu Dziekana Wydziału Lekarskiego dołączyła się także prof. Aleksandra Banaszkiewicz – Prodziekan ds. Studenckich WL III-IV roku oraz prof. dr hab. Józef Zając – Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, z którą Klinika od lat realizuje interdyscyplinarne projekty badawcze, a także Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi – prof. Jacek Składzień. Za dotychczasową współpracę podziękował prof. Olekandr Naumenko – Prorektor Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. O. Bohomolca w Kijowie.

Ważnym punktem obchodów było uroczyste odsłonięcie przez prof. Kazimierza Niemczyka, prof. Ewę Osuch – Wójcikiewicz oraz prof. Aleksandrę Banaszkiewicz tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Antoniemu Dobrzańskiemu. Tablica ta została ufundowana w 50. rocznicę powstania Kliniki i znajdowała się pierwotnie w Szpitalu Dzieciątka Jezus. Podczas remontu, w 2015 roku tablicę zdjęto. Obecnie znalazła swoje miejsce w nowej sali konferencyjnej Kliniki w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM. Sylwetkę tego wybitnego otolaryngologa przedstawił jego bratanek prof. Leszek Dobrzański. W imieniu byłych pracowników Kliniki głos zabrał prof. Stanisław Bień.