Posiedzeniu Oddziału Mazowieckiego PTORLChGiSz z webinarium poświęconym przewlekłym zapaleniom zatok przynosowych

W dn. 12.06.2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Ze względu na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 spotkanie odbyło się ponownie w formie webinarium. Tematem przewodnim webinarium zorganizowanego pod patronatem naukowym Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi WUM oraz Kliniki Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM było przewlekłe…

Read More

I Białorusko-Polsko-Litewski Kongres Otorynolaryngologiczny

W dniach 20-21 maja 2021 roku odbył się pierwszy Białorusko-Polsko-Litewski Kongres Otolaryngologiczny. Ze względu na panującą epidemie wirusa SARS Cov2 Kongres odbył się w formule online. Kongres wywodzi się z tradycji Polsko-Litewskich Zjazdów Otolaryngologicznych, które Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego współorganizuje cyklicznie od 2009 roku. Gospodarzem Kongresu była w tym roku…

Read More

Szkolenie z obsługi hełmów do tlenoterapii

W dn. 22.04.2021 roku w naszej Klinice odbyło się szkolenie z obsługi hełmów do tlenoterapii nieinwazyjnej. Jest to innowacyjne urządzenie, opracowane przez dr Łukasza Wróblewskiego z I Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM, które pozwala na leczenie pacjentów wymagających wsparcia oddechowego, w tym pacjentów wymagających tlenoterapii w przebiegu zakazenia wirusem SARS Cov2. W…

Read More

Obrona pracy doktorskiej lek. Klaudyny Zwierzyńskiej

W dniu 18.03.2021 odbyła się obrona pracy doktorskiej „Zastosowanie szyjnych i ocznych miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych u pacjentów z guzem nerwu VIII” lek. Klaudyny Zwierzyńskiej. Praca doktorska powstała pod przewodnictwem Pani dr hab. n. med. Magdaleny Lachowskiej, która była promotorem głównym oraz Pana dr Jacka Sokołowskiego – promotora pomocniczego. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Read More

Posiedzenie Oddziału Mazowieckiego PTORLChGiSz

W dn. 10.04.2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Ze względu na panującą epidemie wirusa SARS Cov2 spotkanie odbyło się w formie webinarium. Tematem przewodnim posiedzenia pod patronatem Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddziału Otolaryngologicznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego oraz Wojskowego Instytutu…

Read More

Obrona Pracy Doktorskiej lek. Tomasza Wojciechowskiego

Dnia 07.04.2021 roku lekarz Tomasz Wojciechowski uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy „ Analiza anatomii przestrzeni retrotympanum i jej sąsiedztwa w obrazach tomografii komputerowej wiązki stożkowej”. Promotorem pracy był Prof. Kazimierz Szopiński (Kierownik Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UCS WUM), promotorem pomocniczym dr n. med. Robert Bartoszewicz (adiunkt w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy…

Read More

III Ukraińsko-Polski Kongres Otorynolaryngologiczny (3rd Ukrainian-Polish ENT Congress)

2 kwietnia 2021 roku odbył się III Ukraińsko-Polski Kongres Otorynolaryngologiczny „Innowacyjne technologie w otorynolaryngologii” organizowany we współpracy pomiędzy Kliniką Otorynolaryngologii Państwowej Kliniki Lekarskiej Uniwersytetu AA. Bogomolca a Katedrą i Kliniką Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, podobnie jak w ubiegłym roku Kongres odbywał się w formie zdalnej…

Read More

Rynochirurgia – kurs specjalizacyjny

W dniach 24-26.03.2021r w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi odbył się kurs dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie otorynolaryngologii. Ze względnie na panującą pandemię COVID-19 kurs przeprowadzony był w formie online. W kursie udział wzięło 16 uczestników. Podczas wykładów omawiano m.in. zagadnienia dotyczące anatomii topograficznej i radiologicznej jam nosa i zatok przynosowych,…

Read More

Utworzenie Oddziału COVID

W dn.25.03.2021 roku w naszej Klinice powstał Pododdział COVID. Oddział przeznaczony jest dla pacjentów naszego szpitala oraz przyjmowanych przez Szpitalną Izbę Przyjęć, którzy wymagają hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS Cov2. Ordynatorem Oddziału jest dr n. med. Longin Niemczyk z Kliniki Nefrologii WUM. Obecnie w Oddziale dyżurują lekarze z Klinik Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi…

Read More