W dniach 24-26 września w Augustowie na obradach III Polsko-Litewskiego Kongresu Otolaryngologów zebrało się ponad 150 lekarzy specjalistów z dziedziny otolaryngologii i dziedzin pokrewnych.

W dniach 24-26 września w Augustowie na obradach III Polsko-Litewskiego Kongresu Otolaryngologów zebrało się ponad 150 lekarzy specjalistów z dziedziny otolaryngologii i dziedzin pokrewnych.   Konferencja współfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność upowszechniającą naukę w roku 2015 (Dec. nr 1177/P-DUN/2015)   Obrady odbywały się pod honorowym patronatem:  Ministra Zdrowia Ambasadora…

Read More

W dniach 24-26 września w Augustowie na obradach III Polsko-Litewskiego Kongresu Otolaryngologów zebrało się ponad 150 lekarzy specjalistów z dziedziny otolaryngologii i dziedzin pokrewnych.

W dniach 24-26 września w Augustowie na obradach III Polsko-Litewskiego Kongresu Otolaryngologów zebrało się ponad 150 lekarzy specjalistów z dziedziny otolaryngologii i dziedzin pokrewnych.   Konferencja współfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność upowszechniającą naukę w roku 2015 (Dec. nr 1177/P-DUN/2015)   Obrady odbywały się pod honorowym patronatem:  Ministra Zdrowia Ambasadora…

Read More

Ceskoslovenska Konferencia

III Ceskoslovenska Konferencia Medzinarodnou Ucastou W dniach 08.-09. listopada w Sanatorium Tatranska Kotlina w Vysokich Tatrach odbyła się III Ceskoslovenska Konferencia Medzinarodnou Ucastou „Inovacie v osetrovatelstve”. Uczestniczyło w niej przeszło 100 pielęgniarek z Czech, Słowacji, Ukrainy i Polski. Pośród nich, na zaproszenie organizatorów Konferencji brały w niej udział również pielęgniarki z Kliniki Otolaryngologii WUM: mgr…

Read More

BAHA Forum

BAHA Forum W dniach 11 i 12 maja 2012 r., odbyło się w Warszawie V spotkanie naukowo-szkoleniowe: BAHA Forum, poświęcone leczeniu niedosłuchu za pomocą implantów zakotwiczonych w kości. Implant zakotwiczony w kości (BAHA – Bone Anchored Hearing Aid), dostarcza dźwięk z otoczenia drogą kostną, bezpośrednio do ślimaka, z ominięciem układu przewodzącego ucha zewnętrznego i środkowego.…

Read More

Nagasaki 2012 rok

Dziewiąta Międzynarodowa Konferencja: The 9-th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery W dniach 3-7 czerwca 2012 r. w Nagasaki, odbyła się Dziewiąta Międzynarodowa Konferencja: Perlak i Chirurgia Ucha Środkowego, podczas której członkowie zespołu naszej Kliniki, przedstawili dwie prace na temat zastosowania endoskopii w chirurgii ucha środkowego. Oś historycznego miasta Nagasaki stanowi długi, rozbudowany port,…

Read More

Petersburg 2012 rok

Petersburskie Forum Otorynolaryngologów Rosji W dniach 17-18 kwietnia 2012 roku w Sankt-Petersburgu pod patronatem Rosyjskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów odbyło się Pierwsze Petersburskie Forum Otorynolaryngologów Rosji. Przedstawiciele Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wzięli udział w obradach kongresu. Został wygłoszony wykład na temat: Zastosowanie endoskopii w chirurgii ucha środkowego”, autorstwa Prof. Kazimierza Niemczyka i innych. Omówienie tej nowej metody…

Read More

Wiedeń 2012 rok

Piąty Światowy Kongres Chirurgii Endoskopowej Mózgu, Podstawy Czaszki i Rdzenia Kręgowego Lekarze Kliniki Otolaryngologii: Pan prof. Kazimierz Niemczyk, dr Tomasz Gotlib i lek. Emilia Karchier, uczestniczyli w Piątym Światowym Konkresie Chirurgii Endoskopowej Czaszki i Rdzenia Kręgowego, połączonym z Pierwszym Światowym Konsensusem Czynnościowej Endoskopowej Chirurgii Zatok Przynosowych, który odbył się w Wiedniu, w dniach od 28…

Read More

Genewa 2012 rok

I Międzynarodowa Konferencja Sialendoskopii, Genewa 2012 r. Pionier sialendoskopii, Prof. Francis Marchal, zorganizował w Genewie w dniach 24-25 marca 2012 roku, Pierwszą Międzynarodową Konferencję Sialendoskopii, podczas której przedstawiono znaczenie tej metody w chorobach ślinianek. Sialendoskop jest narzędziem optycznym o średnicy od 0,75 do 1,7 mm, pozwalającym eksplorować i uwidaczniać wnętrze przewodów wprowadzających ślinianek. Większość sialendoskopistów…

Read More

Unit Laryngologiczny

Unit Laryngologiczny Mimo ogromnych trudności, zwłaszcza finansowych, z jakimi boryka się cała służba zdrowia, kontynuujemy proces modernizacji naszej Kliniki. Dzięki staraniom zespołu Kliniki, udało nam się wzbogacić nasze wyposażenie o nowoczesny unit laryngologiczny. Urządzenie umożliwia przeprowadzenie pełnego badania laryngologicznego oraz ułatwia wykonywanie zabiegów leczniczych. Unit zamontowano na Oddziale Rynologicznym Kliniki, gdzie co dzień korzystają z…

Read More

Antwerpia 2012 rok

I specjalistyczna debata dotycząca próby wyznaczenia standardów w procedurze regulacji parametrów procesorów mowy u pacjentów z implantem ślimakowym. Debata „Fitting for Performance” (w wolnym tłumaczeniu: „Ustawienia dla poprawy funkcjonowania”) odbyła się w dniach 22 – 23. 10. 2012 r. Została zorganizowana między innymi przez grupę Eargroup (De Oor Groep) oraz Uniwersytet w Antwerpii (Universiteit Antwerpen)…

Read More