Krajowy Zjazd Szkoleniowy „Standardy i Zalecenia w Otorynolaryngologii. Analiza Przypadków Klinicznych.” 26-27 listopada 2021r.

W dniach 26-27 listopada w naszej Klinice odbyła się konferencja szkoleniowa „Standardy i Zalecenia w Otorynolaryngologii. Analiza Przypadków Klinicznych.” Ze względu na pandemię wirusa SARS-Cov2 zjazd miał formułę konferencji online. Wykład inauguracyjny na temat diagnostycznych i terapeutycznych możliwości pulmonologii interwencyjnej wygłosił prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke, Dziekan Wydziału Lekarskiego WUM. Kolejne wykłady pierwszego…

Read More

Obrona pracy doktorskiej lek. Agnieszki Jasieńskiej-Nowackiej

W dniu 09.11.2021 odbyła się obrona pracy doktorskiej „Korelacja badań audiologicznych, otoneurologicznych oraz obrazu klinicznego z zaawansowaniem wodniaka endolimfatycznego w badaniu rezonansu magnetycznego u pacjentów z chorobą Ménière’a” lek. Agnieszki Jasińskiej-Nowackiej. Promotorem rozprawy był Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Read More

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) – prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z…

Read More

Honoris causa BNMU

W dniu 28.10.2021 roku Prof. Kazimierz Niemczyk otrzymał dyplom i medal honorowego profesora (dr honoris causa) Narodowego Medycznego Uniwersytetu im. Oleksandra Bohomolca w Kijowie (Bogomolets National Medical University – BNMU). Wyróżnienie zostało wręczone na posiedzeniu Rady Naukowej przez JM, Rektora  Profesora Jurij’a, Leonidowycz’a Kuchyn’a, pierwszego zastępcy Rektora, Prorektora ds. Pracy Naukowo-Pedagogicznej i Kształcenia Podyplomowego Profesora…

Read More