W dniach 19-21 maja 2022 roku we Wrocławiu odbył się jubileuszowy, 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Liczna reprezentacja Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Glowy i Szyi WUM uczestniczyła w obradach okrągłego stołu, sesjach tematycznych oraz sesjach „free papers”, gdzie zaprezentowaliśmy najnowsze wyniki badan powadzonych w naszej Klinice.

Podczas zjazdu odbyło się także Walne Zebranie Delegatów PTORL, na którym powołano nowe władze Towarzystwa. Przewodniczącym został prof. dr hab. Dariusz Jurkiewicz, przewodniczącym-elektem – prof. dr hab. Marek Rogowski, sekretarzem – dr hab. Jarosław Miłoński, skarbnikiem – prof. dr hab. Paweł Burduk. Członkami Zarządu Głównego Towarzystwa zostali: dr hab. Wojciech Gawęcki, dr hab. Bogusław Mikaszewski, dr hab. Józef Mierzwiński prof. UMK, prof. dr hab. Krzysztof Morawski, prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk.
W związku z rezygnacją prof. dra hab. Dariusza Jurkiewicza z funkcji Redaktora Naczelnego Otolaryngologii Polskiej, na to miejsce wybrano prof. dr hab. Małgorzatę Wierzbicką.