III Ceskoslovenska Konferencia Medzinarodnou Ucastou


W dniach 08.-09. listopada w Sanatorium Tatranska Kotlina w Vysokich Tatrach odbyła się III Ceskoslovenska Konferencia Medzinarodnou Ucastou „Inovacie v osetrovatelstve”. Uczestniczyło w niej przeszło 100 pielęgniarek z Czech, Słowacji, Ukrainy i Polski. Pośród nich, na zaproszenie organizatorów Konferencji brały w niej udział również pielęgniarki z Kliniki Otolaryngologii WUM: mgr Magda Staciwa, mgr Mirella Hamryszak, Małgorzata Penconek oraz mgr Elżbieta Kurzyńska /obecnie Klinika Endokrynologii/. Wiodącymi tematami wykładów były: migracje zawodowe pielęgniarek, historia pielęgniarstwa w Polsce i na świecie, problemy pielęgnacyjne pacjentów na oddziałach, rozwój edukacji pacjentów i jej wpływ na jakość życia oraz problem niedożywienia.

Sanatorium, w którym odbywała się Konferencja ma status uzdrowiska. Jego okolica jest idealna na leczenie astmy, alergii oraz chorób układu oddechowego. Tatranska Kotlina znajduje się u południowo-wschodnich podnóży Kobylego Wierchu na wysokości 760 m n.p.m. Przez miejscowość przebiega droga Wolności, znajduje się tu również Bielski Potok. Na północnych zboczach Kobylego Wierchu znajduje się udostępniona dla zwiedzających jaskinia Bielska.

mgr Magda Staciwa