W dniach 20-21 maja 2021 roku odbył się pierwszy Białorusko-Polsko-Litewski Kongres Otolaryngologiczny. Ze względu na panującą epidemie wirusa SARS Cov2 Kongres odbył się w formule online. Kongres wywodzi się z tradycji Polsko-Litewskich Zjazdów Otolaryngologicznych, które Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego współorganizuje cyklicznie od 2009 roku.

Gospodarzem Kongresu była w tym roku strona białoruska, a konkretnie Klinika Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Grodnie.
W ciągu 2 dni wysłuchaliśmy 24 wykładów o zróżnicowanej tematyce z zakresu rynologii, otologii, audiologii oraz onkologii laryngologicznej.

Pan Profesor Kazimierz Niemczyk wygłosił wykład pt. „Aktualne wskazania do stosowania implantów ślimakowych oraz implantów pniowych”.

Wykładom jak zwykle towarzyszyła ożywiona dyskusja oraz wymiana doświadczeń. Rozstaliśmy się bogatsi w nowa wiedze, z nadzieja na osobiste spotkanie na kolejnym Kongresie w 2022 roku.