Szanowni Państwo, miło nam poinformować iż ukazał się kolejny numer “Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego” (ISSN 2084-5308).

Aby otrzymywać bieżące informacje od Redakcji i Wydawcy dotyczące zarówno nowych treści naukowych publikowanych w czasopiśmie, jak i pozostałych istotnych informacji zapraszamy do zapisania się do Newslettera na stronie czasopisma.

 Czasopismo „Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny” (ISSN 2084-5308) realizuje projekt  na lata  2019 – 2020 projekt z zakresu działalności upowszechniającej naukę, obejmujący zadania:

  • Upowszechnianie, promocja i popularyzacja wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w skali międzynarodowej poprzez udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji “Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego”.
  • Upowszechnianie, promocja i popularyzacja wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w skali międzynarodowej poprzez udział uznanych zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma pt.: “Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny”.
  • Upowszechnianie, promocja i popularyzacja wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w skali międzynarodowej poprzez stworzenie anglojęzycznej wersji wydawanej publikacji pt.: “Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny”.
  • Upowszechnianie, promocja i popularyzacja wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej poprzez digitalizację “Polskiego Przegląd Otorynolaryngologicznego” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu przez sieć Internet.

Zadania finansowane są w ramach umowy nr umowy: 727/P-DUN/2018; nr decyzji: 767/1/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.