Oddział Otochirurgii, Chirurgi Podstawy Czaszki,
Audiologii, Otoneurologii z pododdziałem dziecięcym (A)Konsultacje pediatryczne:
dr n. med. Marcin Partyka


Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schorzeń narządu słuchu u dorosłych i dzieci, narządu równowagi i chirurgii podstawy czaszki.
telefon: 22 599 25 94

Diagnostyka prowadzona w ramach Oddziału dotyczy przypadków:

 • zawrotów głowy i zaburzeń równowagi o różnej etiologii
 • niedosłuchu
 • szumów usznych
 • głuchoty całkowitej
 • zapaleń uszu
 • wad wrodzonych narządu słuchu
 • zaburzeń głosu i mowy

Leczenie chirurgiczne obejmuje:

 • leczenie chirurgiczne guzów podstawy czaszki
 • leczenie guzów nerwu przedsionkowo-ślimakowego
 • leczenie głuchoty przy pomocy implantów ślimakowych
 • kompleksowe leczenie zaburzeń równowagi (rehabilitacja, przecięcie nerwów
  przedsionkowych, leczenie konfliktu naczyniowo-nerwowego)
 • leczenie głuchoty w nerwiakowłókniakowatości
 • operacje poprawiające słuch w chorobach zapalnych uszu i wadach
  wrodzonych
 • operacje rekonstrukcyjne małżowin usznych
 • kompleksowe leczenie choroby Meniere’a
 • leczenie zaburzeń nerwu twarzowego
 • chirurgiczne leczenie otosklerozy
 • leczenie ostrych zaburzeń słuchu i równowagi