W dn. 12.06.2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Ze względu na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 spotkanie odbyło się ponownie w formie webinarium.

Tematem przewodnim webinarium zorganizowanego pod patronatem naukowym Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi WUM oraz Kliniki Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM było przewlekłe zapalenie zatok przynosowych.

W pierwszej sesji, moderowanej przez Pana dr hab. n. med. Tomasza Gotliba, wygłoszono słowem wstępu wspomnienie o prof. Wandzie Mitkiewicz-Bochenek. Następnie omawiano najnowsze informacje na temat leczenia przewlekłego zapalenia zatok przynosowych.

W drugiej sesji, prowadzonej przez Pana profesora Antoniego Krzeskiego, odniesiono się do różnych problemów w otorynolaryngologii: OBPS u dzieci, dekompresja oczodołów w orbitopatii tarczycowej, rabdomyosarcoma, przewlekły kaszel oporny na leczenie farmakologiczne.

Podczas posiedzenia przedstawiono nowych kandydatów na członków Towarzystwa. Jak zwykle w tego typu spotkaniach, była możliwość zadawania pytań na czacie internetowym.
Kolejne posiedzenie Oddziału Mazowieckiego PTORLChGiSz zaplanowane jest we wrześniu 2021r.