Pracownia Badań Układu Równowagi Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i SzyiPokój 202, blok B, piętro II

telefon 22 599 22 39W pracowni wykonuje się badanie Videonystagmograficzne (VNG), posturograficzne (CDP) oraz badanie dynamicznej ostrości widzenia (In vision) i miogennych przedsionkowych potencjałów wywoławczych (VEMP). Wskazania do wykonania badań: patologia w obrębie narządu słuchu i równowagi.

Niezbędne dokumenty: skierowanie od lekarza POZ lub lekarza specjalisty, dokument ubezpieczeniowy.