Pracownia Patofizjologii Głosu i Mowy

godziny przyjęć: 8.00 – 13.00

Badanie akustyczne głosu i mowy: pokój 203 A, blok B, piętro II

telefon 22 599 26 03


Videolaryngoskopia: pokój 203, blok B, piętro II

telefon 22 599 16 03


Kierownik:  dr hab. n. med. Ewelina Sielska–Badurek

dr hab. n. med. Anna Rzepakowska
Pielęgniarka licencjonowana: Grażyna Sawicka

W Pracowni odbywa się diagnostyka chorób krtani i zaburzeń głosu. Wykonuje się videolaryngoskopię oraz videolaryngostroboskopię, dokumentuje oceny obiektywnej głosu i mowy przy pomocy systemów komputerowych. Niezbędne dokumenty: skierowanie od lekarza laryngologa lub foniatry, lub dowód opłaty za badanie, dokument ubezpieczeniowy.