14 kwietnia w Sali Wykładowej Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. W pierwszej części spotkania ustępujący Zarząd Oddziału złożył sprawozdanie ze swojej działalności podczas 2-letniej kadencji tj. w okresie od 7 marca 2020 r. do 14 kwietnia 2022 r. Zgromadzeni na Sali Członkowie Oddziału udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, pod kierownictwem doc. Tomasza Gotliba. Następnie przystąpiliśmy do wyborów nowego Zarządu Oddziału na lata 2022-2024 oraz delegatów na Walne Zebranie Delegatów PTORLGiSz, które odbędzie się podczas Zjazdu Krajowego w dn. 18.05.2022r. W wyniku przeprowadzonych wyborów powołano nowy Zarząd Oddziału Mazowieckiego w składzie:

 

Przewodniczący- dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Glos

Sekretarz: lek. Jolanta Jadczyszyn

Skarbnik: dr n. med. Maria Makuszewska

Członkowie: dr hab. n. med. Antoni Bruzgielewicz, dr hab. n.med. Wojciech Kukwa

 

O terminie najbliższego spotkania naukowego wszyscy Członkowie naszego Oddziału zostaną powiadomieni mailowo.