W dn. 10.04.2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Ze względu na panującą epidemie wirusa SARS Cov2 spotkanie odbyło się w formie webinarium.

Tematem przewodnim posiedzenia pod patronatem Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddziału Otolaryngologicznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego oraz Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej była nowoczesna diagnostyka w wybranych patologiach narządów głowy i szyi.

Pierwszy punkt posiedzenia stanowiło przyjecie nowych członków Towarzystwa.
Decyzja Zarządu do grona członków naszego Towarzystwa dołączyły lek. Maria Molga oraz lek. Ewa Kucharska, rezydentki z Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM.

Następnie wysłuchaliśmy wykładów min. na temat diagnostyki zaburzeń węchu u dzieci oraz diagnostyki USG węzłów chłonnych szyi. Druga część webinarium była poświęcona diagnostyce otoneurologicznej u pilotów oraz wykorzystaniu trójwymiarowej endoskopii w chirurgii zatok przynosowych. W ostatnim wykładzie Prof. Kazimierz Niemczyk przedstawił stanowisko zespołu Warszawskiej Kliniki Otolaryngologii w kwestii diagnostyki i leczenia małych guzów nerwu słuchowego. Jak zwykle wykładom towarzyszyła ożywiona dyskusja na czacie internetowym.

Kolejne posiedzenie Oddziału Mazowieckiego PTORLChGiSz zaplanowane jest na 12 czerwca br.