Dnia 07.04.2021 roku lekarz Tomasz Wojciechowski uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy „ Analiza anatomii przestrzeni retrotympanum i jej sąsiedztwa w obrazach tomografii komputerowej wiązki stożkowej”.

Promotorem pracy był Prof. Kazimierz Szopiński (Kierownik Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UCS WUM), promotorem pomocniczym dr n. med. Robert Bartoszewicz (adiunkt w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM) a recenzentami prof. Jerzy Kuczkowski (UM w Gdańsku) i prof. Michał Polguj (UM w Łodzi).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!