I Międzynarodowa Konferencja Sialendoskopii, Genewa 2012 r.


Pionier sialendoskopii, Prof. Francis Marchal, zorganizował w Genewie w dniach 24-25 marca 2012 roku, Pierwszą Międzynarodową Konferencję Sialendoskopii, podczas której przedstawiono znaczenie tej metody w chorobach ślinianek.

Sialendoskop jest narzędziem optycznym o średnicy od 0,75 do 1,7 mm, pozwalającym eksplorować i uwidaczniać wnętrze przewodów wprowadzających ślinianek. Większość sialendoskopistów podkreśla, że około połowa procedur jest wykonywana w celach diagnostycznych. W przypadku kamienia blokującego przewód wprowadzający ślinianki, istnieje możliwość usunięcia go za pomocą delikatnych koszyczków lub kleszczyków, wprowadzanych przez kanał roboczy o średnicy od 1,2 do 1,7 mm. Nierzadko nie udaje się znaleźć kamienia, a jedynie stwierdza się zwężenie przewodów, zwłaszcza w przewlekłych stanach zapalnych ślinianek.

W Klinice Otolaryngologii WUM, od kilku miesięcy, przeprowadzamy sialendoskopię w przypadkach kamicy przewodu Stensen’a lub Wharton’a, co w części przypadków pozwala uniknąć usunięcia ślinianki.

lek. Emilia Karchier