Piąty Światowy Kongres Chirurgii Endoskopowej Mózgu, Podstawy Czaszki i Rdzenia Kręgowego


Lekarze Kliniki Otolaryngologii: Pan prof. Kazimierz Niemczyk, dr Tomasz Gotlib i lek. Emilia Karchier, uczestniczyli w Piątym Światowym Konkresie Chirurgii Endoskopowej Czaszki i Rdzenia Kręgowego, połączonym z Pierwszym Światowym Konsensusem Czynnościowej Endoskopowej Chirurgii Zatok Przynosowych, który odbył się w Wiedniu, w dniach od 28 marca do 1 kwietnia 2012 roku

Był to największy Zjazd z tej tematyki, z ponad 1500 uczestnikami.

 

W czasie obrad przedstawiono wiele interesujących rozwiązań technologicznych, a wśród nich:

  • trójwymiarową endoskopię zatok przynosowych i podstawy czaszki;
  • salę operacyjną, zintegrowaną z rezonansem magnetycznym;
  • konfokalny laser śródoperacyjny do skanowania marginesów tkanek
    podejrzanych o rozrost nowotworowy.

 

Podczas konferencji odbyły się pokazy preparowania zwłok i podstawy czaszki, w wykonaniu gospodarza Prof. Heinz Strammberga z Grazu oraz gości, min. Prof Paolo Castelnuovo z Mediolanu, przy użyciu neuronawigacji oraz śródoperacyjnej tomografii komputerowej

Uczestnicy Zjazdu przeprowadzili szeroko zakrojoną dyskusję, na temat zastosowania robotów w endoskopowej chirurgii zatok przynosowych i podstawy czaszki. Większość międzynarodowego gremium kontestuje, iż zarówno rozmiary takich narzędzi, jak i koszty ich eksploatacji, dystansują chirurgię robotową wobec aktualnie stosowanych technik. Zwolennicy zastosowania robotów natomiast, podkreślają dokładność, precyzję i bezpieczeństwo tej chirurgii, zwracając jednocześnie uwagę na to, że efekty zależą od częstości stosowania metody. Trudno więc odmówić racji sceptykom chirurgii robotowej, której koszty daleko przekraczają poziom opłacalności, ograniczając powszechność jej stosowania. W związku z tym, wyniki chirurgii robotowej w obrębie zatok przynosowych i podstawy czaszki, nie mogą zostać ocenione i porównane do aktualnie stosowanych metod w niezależnych badaniach na dużych grupach pacjentów.

Warto nadmienić, że Sesję Plakatową zwyciężyli koledzy z Kliniki Otolaryngologii i Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

lek. Emilia Karchier