Z przyjemnością informujemy, że dr n.med. Małgorzata Litwiniuk-Kosmala znalazła się wśród laureatów konkursu o Grant „Miniatura 4” Narodowego Centrum Nauki.

Badania realizowane w naszej Klinice będą dotyczyły możliwości wykorzystania mikroRNA jako markera potencjalnie agresywnego wariantu osłoniaka nerwu przedsionkowego (vestibular schwannoma).

Jednocześnie przypominamy, ze jest to już trzecia Miniatura realizowana aktualnie w naszej Klinice. Pozostałe projekty dotyczą roli mikrobiomu w przewlekłym zapaleniu zatok (projekt realizuje dr n. med. Jacek Sokołowski) oraz mikoRNA w patogenezie raka krtani (projekt realizuje dr hab. n. med. Anna Rzepakowska).