W dniu 28.10.2021 roku Prof. Kazimierz Niemczyk otrzymał dyplom i medal honorowego profesora (dr honoris causa) Narodowego Medycznego Uniwersytetu im. Oleksandra Bohomolca w Kijowie (Bogomolets National Medical University – BNMU).

Wyróżnienie zostało wręczone na posiedzeniu Rady Naukowej przez JM, Rektora  Profesora Jurij’a, Leonidowycz’a Kuchyn’a, pierwszego zastępcy Rektora, Prorektora ds. Pracy Naukowo-Pedagogicznej i Kształcenia Podyplomowego Profesora Aleksander’a Nikołajewicz’a Naumenko oraz Profesora Sergii’a Zemskov’a, Prorektora ds. Badań i Innowacji.

Decyzja Rady Naukowej została podjęta znacznie wcześniej tj. 24.10. 2019 roku jednak ograniczenia związane z pandemią Covid 19 uniemożliwiły przeprowadzenia uroczystości w pierwotnym terminie.

W uzasadnieniu decyzji, Rada Naukowa BNMU podkreśla znaczące zasługi Profesora  Kazimierza Niemczyka w prowadzeniu edukacji medycznej i rozwoju nauki w Narodowym Uniwersytecie Medycznym w Kijowie .  

W posiedzeniu Rady Naukowej brali udział  Profesor Julia Valerievna Deeva, Kierownik Katedry i Kliniki  Otorynolaryngologii BNMU oraz dr med. Kateryna Terentieva, która obroniła na naszym Uniwersytecie rozprawę doktorską. Na posiedzenie Rady Naukowej zostali zaproszeni najbardziej zaangażowani w realizację programu współpracy pracownicy Katedry i Kliniki  Otorynolaryngologii WUM – dr hab. Antoni Bruzgielewicz i dr med. Robert Bartoszewicz.

Współpraca Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM , oraz Katedry i Kliniki  Otorynolaryngologii BNMU jest kontynuowana od 2015 roku. Oprócz wspólnych prac naukowych prowadzone są szkolenia dla specjalistów z Ukrainy w ramach kursów typu „master class”, oraz zjazdów naukowo-szkoleniowych w których uczestniczy kilka  tysięcy osób w większości z Ukrainy

Tak zaszczytne wyróżnienie jest potwierdzeniem dotychczasowych dokonań i uznania dla Prof. Kazimierza Niemczyka i zespołu Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi. Uczestnicy uroczystości potwierdzili potrzebę rozszerzenia współpracy i  przyjęli program dalszych działań naukowych w zakresie otorynolaryngologii. Należy podkreślić, że społeczność uniwersytecka BNMU jest zainteresowana współpracą w innych specjalnościach do czego pozycja dr honoris causa może być wykorzystana przez społeczność naszej Uczelni.